Развојна окружења

Интегрисано развојно окружење (ИРО) је софтверска апликација која пружа свеобухватне погодности за програмере за развој софтвера. ИРО се обично састоји од уређивача изворног кода, уграђену аутоматизацију алатки и отклањивач грешака. Већина модерних ИРО-а има интелигентни попуњавач кода.
Неки ИРО-ови садрже компилатор, интерпретатор, или оба, као што су НетБинс и Еклипс; неки не, као што су SharpDevelop и Лазарус. Граница између интегрисаног развојног окружења и других делова ширег софтверског развојног окружења није добро дефинисана. Понекад су верзија контролног система или разни алати за поједностављање изградње графичког корисничког интерфејса (ГУИ) интегрисани. Многи савремени ИРО имају и класни претраживач, објектни претраживач, и класни хијерархијски дијаграм, за употребу у објектно-оријентисаном програмирању.
За потребе овог сајта навешће се неколико развојних окружења корисних за наставу информатике у основним школама.

Развојна окружења за Паскал

1. Развојна окружења која се инсталирају на рачунару корисника програмера
2. Развојна окружења која су доступна преко рачунарства у облаку

Извори:

Википедија: Интегрисано развојно окружење
Збирка туторијала на порталу


Comments