Пајтон: Видео туторијали I


Пајтон Туториал - 1 - Увод у Пајтон

Пајтон Туториал - 1 - Увод у Пајтон

Пајтон Туториал - 2 - Инсталација и покретање (Win & Terminal)

Пајтон Туториал - 2 - Инсталација и покретање (Win & Terminal)

Пајтон Туториал - 3 - IDLE Упознавање

YouTube видео

Пајтон Туториал - 4 - Синтакса и Дисциплина

YouTube видео

Пајтон Туториал - 5 - Коментари и Docstrings

YouTube видео

Пајтон Туториал - 6 - Варијабле

YouTube видео

Пајтон Туториал - 7 - Конкатенација и редослед

YouTube видео

Пајтон Туториал - 8 - Бројеви

YouTube видео

Пајтон Туториал - 9 - Casting - Конверзија Података

YouTube видео

Пајтон Туториал - 10 - Стринг Операције - 1 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 11 - Стринг Операције - 2 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 12 - Стринг Операције - 3 Део

YouTube видео


Пајтон Туториал - 13 - Унос преко тастатуре

YouTube видео

Пајтон Туториал - 14 - Листе - 1 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 15 - Листе - 2 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 16 - Листе - 3 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 17 - Листе - 4 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 18 - Листе - 5 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 19 - Туплес - 1 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 20 - Туплес - 2 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 21 - Сетови - 1 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 22 - Сетови - 2 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 23 - Сетови - 3 Део

YouTube видео

Пајтон Туториал - 24 - Dictionaries - 1 Део

YouTube видео

Пајтон Туториалс - 25 - Dictionaries - 2 Део

YouTube видео


Садржај

 1. 1 Пајтон Туториал - 1 - Увод у Пајтон
 2. 2 Пајтон Туториал - 2 - Инсталација и покретање (Win & Terminal)
 3. 3 Пајтон Туториал - 3 - IDLE Упознавање
 4. 4 Пајтон Туториал - 4 - Синтакса и Дисциплина
 5. 5 Пајтон Туториал - 5 - Коментари и Docstrings
 6. 6 Пајтон Туториал - 6 - Варијабле
 7. 7 Пајтон Туториал - 7 - Конкатенација и редослед
 8. 8 Пајтон Туториал - 8 - Бројеви
 9. 9 Пајтон Туториал - 9 - Casting - Конверзија Података
 10. 10 Пајтон Туториал - 10 - Стринг Операције - 1 Део
 11. 11 Пајтон Туториал - 11 - Стринг Операције - 2 Део
 12. 12 Пајтон Туториал - 12 - Стринг Операције - 3 Део
 13. 13 Пајтон Туториал - 13 - Унос преко тастатуре
 14. 14 Пајтон Туториал - 14 - Листе - 1 Део
 15. 15 Пајтон Туториал - 15 - Листе - 2 Део
 16. 16 Пајтон Туториал - 16 - Листе - 3 Део
 17. 17 Пајтон Туториал - 17 - Листе - 4 Део
 18. 18 Пајтон Туториал - 18 - Листе - 5 Део
 19. 19 Пајтон Туториал - 19 - Туплес - 1 Део
 20. 20 Пајтон Туториал - 20 - Туплес - 2 Део
 21. 21 Пајтон Туториал - 21 - Сетови - 1 Део
 22. 22 Пајтон Туториал - 22 - Сетови - 2 Део
 23. 23 Пајтон Туториал - 23 - Сетови - 3 Део
 24. 24 Пајтон Туториал - 24 - Dictionaries - 1 Део
 25. 25 Пајтон Туториалс - 25 - Dictionaries - 2 Део

Comments