10. Стандардне функције

Стандардне функције у Пасцалу су

abs (x)

Апсолутна вредност

sqr (x)

Квадрат броја x

sqrt (x)

Квадратни корен

trunc (x)

Одсецање децималног дела реалног броја, нпр. trunc (3.75)  je 3

round (x)

Заокруживање реалне вредности на целобројну нпр. round(3.75)  је 4         

sin (x)

Синус од x 

cos (x)

Косинус од x

atan (x)

Аркус тангес

ln (x)

Природни логаритам од x

exp (x)

Експоненцијална функција чији је експонент x

int(x)

Цели део броја x, приказан као реалан број

frac (x)

Децимални део реалног броја x

pred (x)

Претходник броја x

succ(x)

Следбеник броја x


Comments