01. Синтакса, граматика и семантика

  • Синтакса
    дефинише строга правила писања речи неког језика. Нпр. реченица: “Идем кући аутобузом” има синтаксну грешку јер једна ријеч није исправно написана.
  • Граматика језика дефинише правила повезивања речи у реченице. Нпр. реченица: “Јуче ћу ићи на излет” је граматички погрешна иако не садржи грешке у синтакси.
  • Семантика дефинише значење, односно смисао реченице. Могуће је формирати синтаксно и граматички исправне реченице које су потпуно бесмислене, дакле семантички погрешне, нпр.: “Два млада птића плаве косе сједе на бандери и умачу кекс у струју.”
  • Синтакса и граматика неког програмског језика могу се прецизно описати формалним математичким правилима (тзв. Backus-Naurova форма), што омогућава преводиоцу (компилатору) да изврши детаљну проверу синтаксе и граматике написаног програма и укаже на евентуалне грешке. Са семантиком је знатно већи проблем, јер ју је практично немогуће у потпуности формализовати, тако да семантичке грешке компилатор не може открити, већ се оне откривају у фази тестирања програма.

Comments