04. Речи програмског језика Паскал

 • Типови података у Паскалу
  Све речи које Паскал познаје деле се на:
  • Кључне (резервисане),
  • Предефинисане и
  • Кориснички дефинисане ријечи (идентификатори).
 • Све речи Пасцала састоје се искључиво од слова енгл. алфабета и цифара при чему цифра не смије бити на првој позицији. Речи морају бити међусобно раздвојене барем једном празнином или неким знаком који не гради реч (нпр. , + : ).
 • Кључне речи су оне ријечи које представљају срж сваког пасцал програма. Оне имају тачно и унапред дефинисана значења, која је немогуће променити. Стандардни Пасцал поседује 35 кључних речи, док Турбо Пасцал поседује нешто више.
 • Предефинисане речи су оне речи које поседују унапред дефинисано значење, које је могуће променити. Пасцал поседује прилично велик број предефинисаних ријечи (Турбо Пасцал их има преко 1000).
 • Кориснички дефинисане речи (идентификатори) не поседују никакво унапред предвиђено значење, него га дефинише сам програмер.

Листа предефинисаних речи у Паскалу

AND

ARRAY

ASM

BEGIN

CASE

CONST

CONSTRUCTOR

DESTRUCTOR

DIV

DO

DOWNTO

ELSE

END

EXPORTS

FILE

FOR

FUNCTION

GOTO

IF

IMPLEMENTATION

IN

INHERITED

INLINE

INTERFACE

LABEL

LIBRARY

MOD

NIL

NOT

OBJECT

OF

OR

PACKED

PROCEDURE

PROGRAM

RECORD

REPEAT

SET

SHL

SHR

STRING

THEN

TO

TYPE

UNIT

UNTIL

USES

VAR

WHILE

WITH

XOR

 

 

 

Comments