07. Променљиве (варијабле)

Променљива или варијабла је врло важан појам у програмирању. Основне карактеристике променљиве су њено име и вредност. Променљива омогућава да се некој меморијској локацији придружи име промењљиве при чему је садржај те меморијске локације вредност променљиве.
Променљиве у ПАСЦАЛ -у се декларишу помоћу резервисане ријечи VAR, након које следи листа променљивих одговарајућих типова. Свака променљива која се користи у програму мора бити декларисана, иначе ће компајлер јављати грешке.

Примјер:

VAR ocjena: integer;
    prosjek:real;
    slovo: char;
Comments