03. Правила писања програма у Пасцалу

1. Програм се састоји од заглавља и блока наредби. У заглављу се дефинише име програма, све функције и процедуре које се користе, варијабле, константе и нови типови података. Заглавље започиње резервисаном речју program. Заглавље садржи неопходне информације за компилатор. Блок наредби представља прави извршни дио програма у којем се дефинише начин обраде података. Започиње резервисаном ричју begin, а завршава са end.

program Ime_programa (Листа_датотека);
label { Декларација лабела };
const { Декларације константи };
type { Декларације типа };
var { Декларације променљивих };
{Дефиниције подпрограма }
begin
наредба1;
наредба2;
...............;
наредбаn;
end.

где је

program Ime_programa (Листа_датотека); Заглавље програма
label { Декларација лабела };
const { Декларације константи };
type { Декларације типа };
var { Декларације променљивих };
 Одељак декларација и дефиниција. Променљиве, константе, лабеле, и типови морају се  дефинисати пре по_етка извршног дела програма.
begin
наредба1;
наредба2;
...............;
наредбаn;
end.

 Одељак наредби или извршни део програма. Наредбе и изрази у Паскалу се завршавају са знаком ;


На пример:
program imeprograma;
var a,b: tip_podataka1;
    c,d: tip_podataka2;
begin
     naredba_1;
     naredba_2;
     ...
     naredba_n;
end.
2. Једна наредба се пише у једном реду, а наредбе се међусобно одвајају знаком тачка-зарез (;)

3. Коментари се у Паскалу пишу унутар витичастих заграда и намењени су човјеку-програмеру, ради бољег разумијевања функционалности, а не рачунару. Компилатор садржај унутар витичастих заграда приликом превођења игнорише и он не улази у извршни код.
Comments