06. Константе

Фиксне односно непроменљиве вредности називамо константе. У Пасцалу константе се дефинишу на следећи начин:
CONST ime=vrijednost;
где CONST представља резервисану реч која означава да следи дефиниција константи.
Име константе се у програму равноправно користи са вредности те константе. Декларацијом константе се некој меморијској локацији придружује назив константе а вредност константе је садржај те локације.

Пример:

CONST istina=true;
pi=3.14159;
inch=2.54;
Comments