Програмски језик Паскал (Pascal)

Niklaus Wirth
Pascal је модеран програмски језик који има :

1. Велику ефикасност јер се велики број контрола обавља за време превођења, а мало за време извршавања ;
2. Мало резервисаних речи па се лако учи ;
3. Добро структуирање података које омогућава брзо и добро програмирање;
4. Мали, лако читљив преводилац ;
5. Мало синтаксних и семантичких правила, мало изузетака, чисте и ефикасне контролне структуре ;
6. Велику прегледност и структуираност .


Творац програмског језика Pascal je Niklaus Wirth.
Wirth је желео да програми буду јасни, читљиви и разумљиви. Да би се то постигло проблем је потребно поделити на мање блокове од којих сваки може имати само један улаз и један излаз, чиме се избегава наредба безусловног скока goto. Подаци се преносе из блока у блок док се не дође до коначног решења. На тај начин се прати природан ток мисли без наглих скокова који чине програм неразумљивим.
Pascal је заснован на азбуци над којом се граде све конструкције језика на исти начин као и код других, природних или вештачких, језика. Азбука је коначан скуп основних симбола или знакова.
Сваки програм мора да опише тип података које треба обрадити и радње које треба извршити над подацима.
Сваки програм се састоји од заглавља и тела или блока програма.
У заглављу наводимо име програма и списак параметара преко којих је програм повезан са околином.
Као параметре најчешће користимо стандардне датотеке input (стандардни улаз - тастатура ) и output (стандардни излаз - монитор).
У блоку се налази опис података и опис акција. Сви објекти који се користе у програму морају претходно бити описани у одговарајућим одељцима. Неки се могу изоставити, док је одељак наредби обавезан.

Верзије и дијалекти Pascala

 • ISO Pascal - стандардни Pascal , према спецификацијама ISO 7185 :1990, предвиђен за учење концепта структурнога програмирања и неприкладан за озбиљнију употребу те писање сложенијих програма. Све друге имплементације Pascala мање или више проширују ISO верзију.
 • Turbo Pascal - уводи многе нове функције и наредбе којих нема у ISO верзији (Uses, TextMode, KeyPressed, ReadKey, GotoXY...), асемблерске блокове, затим могућност дељења кода на одвојене датотеке, ради боље прегледности програма, као и због ограничења величине појединачне објектне датотеке на 64 KB.
 • Object Pascal - Објектно оријентисани Pascal, данас заступљен у два дијалекта: Delphi и Free Pascal. Објектни Pascal први пут је имплементиран на Apple рачунарима 1985. као проширени стандардни Pascal језик под називом Object Pascal.
 • GNU Pascal - Верзија Pascala за GNU/Linux системе.

Развојна окружења за различите верзије Pascala

Слободна (невласничка)

 • Free Pascal - Мултиплатформски Pascal и Object Pascal компилатор (FPC) i TUI IDE (FP), у потпуности компатибилан с Турбо Пасцалом; постоје верзије FP пакета за следеће ПЦ оперативне системе: DOS, OS/2, Windows; Linux, BSD, Mac OS, Mac OS X, Netware i MorphOS, као друге платформе: Windows CE, Game Boy Advance, Nintendo DS, затим за различите процесорске архитектуре: x86 (i386), x86 64 (amd64), PPC, PPC64, SPARC i arm.
 • Lazarus RAD - Графички кориснички интерфејс за Free Pascal компилатор и визуално Pascal/Delphi програмирање. Подржава Windows, Linux и Mas OS X платформу. Lazarus је скоро у потпуности о API-ју неозависна платформа, тако да се једанпут написан код може преводити на свим системима с FPC-om ("Напиши једном, компилирај свугде"[12])
 • MSEide - још један Free Pascal IDE, за Linux и Windows, но пуно једноставнији и мањи од Lazarusa.
 • Bloodshed Dev-Pascal - Интегрирано развојно окружење (IDE) за Windows, укључује GNU Pascal (GPC) и Free Pascal (FPC) преводиоце, најједноставнији је за почетнике.
 • GNU Pascal

Власничка

Бесплатна:

 • Borland Turbo Pascal - Линкови за преузимање: TP 5.5 i TP 7.0;
 • Virtual Pascal - Самосталан пројект аутора Allana Mertnera i Vitalyja Miryanova од 1995 до 2005; Развој је прекинут 2005. без намере аутора да настави развој или уступи изворни код јавности. Virtual Pascal је развојно окружење за Windows i OS/2 с експерименталном подршком за Linux. Virtual Pascal може линковати 32-битне егзекутивне датотеке за Windows (PE) i OS/2; у подпуности је компатибилан с Turbo Pascalom, и само текстуално сучеље изгледом подсећа на плави заслон од TP IDE-a.
 • Pascal Gladiator IDE - Бесплатан IDE za FPC na Mac OS X платформи.

Комерцијална: