2012-12-19:Задаци за припрему

поставио/ла Милан Милошевић 19.12.2012. 15:03
Ученик Јован Бојовић је предложио следећа три задатка:
1. Написати програм којим се испитују све могућности да при једном бацању три коцкице збир бројева буде дати број S.
Пример: Улаз: S=5 Излаз: 1, 1, 3 и 1, 2, 2

2. Дате су две кутије облика квадра ције су ивице дужина a1, b1, c1 и a2, b2, c2 редом. Написати програм који испитује да ли се друга кутија у целости може ставити у прву кутију тако да јој све ивице буду паралелне са ивицама прве коцке.
Примери : Улаз a1=3, b1=8, c1=5 и a2=7, b2=4, c2=2
Одговор је : 'Moze'
Улаз a1=5, b1=7, c1=3 i a2=9, b2=4, c2=2
Одговор је : 'Ne moze'

3. Дат је природан број n ( n>2 ) и n таčака у равни својим координатама. Написати програм којим се одређују координате горњег левог и доњег десног темена минималног правоугаоника чије су странице паралелне координатним осама, а који садржи свих n тачака ( на својим страницама или унутар њих ).
Пример : n=4 и тачке (2, 3), (2, -2), (5, 4), (3, 1) решење је (-2, 4) i (5, 1)

Решење за први задатак је на адреси
Решење за други задатак је на адреси


Comments